Seiya Myth Cloth

Année > 2011

  • Saint Seiya Myth Cloth / Steel Saints / Sho / Ushio / Daichi / Japanese
  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex 12 Gold Saint Ex